PI3HVN repeater op 145,700 MHz
PI3HVN

PI3HVN is de 2 meter repeater van Heerenveen, ontvangt op 145,100 MHz en zendt uit op 145,700 MHz. Voor de hardware is gekozen voor een RS-9160 van Radiosystems. Van oorsprong is deze set gebouwd en gebruikt voor auto-telefonie voor het ATF-1 netwerk in de VHF band.

DE ONTVANGER
De RS-9160 is een TRX met 2 ontvangers, geschakeld door een interne diversity-kiezer. Dit systeem kiest razendsnel en onhoorbaar voor het schoonste, minst verruiste signaal. Het spreekt voor zich dat de PI3HVN-repeater 2 ontvangstantenne aansluitingen heeft en dus zijn er ook 2 antennes op dak en 2 antenne filters in de kast nodig om alles goed te laten functioneren. Het voordeel van diversity is niet te onderschatten: de repeater ontvanger heeft aanmerkelijk minder fadings en flutter verschijnselen veroorzaakt door mobiele en portable stations. Het audio is daardoor veel prettiger aan te horen.
Om de kans op ontvanger storing te verminderen zijn in PI3HVN ook 2 squelch systemen actief;
· signalen zonder subtoon squelch
Amateurs met oude TRX-en (zonder subtoon) zijn welkom, maar voor hun is de squelch aanmerkelijk hoger ingesteld (op 0,8 uV). Zo reduceren we de kans op storingen uit het buitenland en worden signalen die eigenlijk niet voor PI3HVN bedeld zijn niet doorgegeven.
· signalen met subtoon squelch
Amateurs die een onhoorbare subtoon van 82,5 Hz mee uitzenden worden aangemerkt als vrienden
van HVN, Voor hen staat de squelch helemaal open. Zo worden signalen van 0,1 uV al doorgegeven via het relais.

DE ZENDER

De FM-gemoduleerde zender bevat ook een subtoon encoder. Voor Nederland zijn er subtoon gebieden afgesproken om onderlinge storing te minimaliseren.
Een kaartje vindt u op de site van de Muntronde.org. Zodra de 2 meter squelch open is wordt een 82,5 Hz subtoon meegezonden op de uitgang. Heeft u een CTCSS decoder in uw transciever dan kunt u de toonslot-functie inschakelen en hoort u uitsluitend nog PI3HVN op de uitgangsfrequentie.

DE BESTURING
De repeater besturing is grotendeels zelf ontwikkeld. Door middel van DTMF tonen kunt u de test mode (5 minuten carrier), de info mode (in morse) en andere functies schakelen. Zo kunt u op dit relais een 4 meter ontvanger bijschakelen die op 52m hoogte (met een vertikale 3 dBd antenne) luistert op 70,450 MHz. Meer informatie over de besturing zie de besturingspagina.


HET ANTENNE FILTER
Het antennefilter bestaat een Procom duplexer de DPF2/22-125. Een schenking van PA3DBY. In het magazijn van de SintNiekster garagehouder vonden we ook nog Kathrein K 64 21 35 1 bandpassfilter. Deze bewijst zijn nut aan de tweede ontvanger.


© 2021 RelaisZenderGroep Heerenveen, Bijgewerkt: 18-sept-2021