PI2HVN repeater op 430,025 MHz
PI2HVN

PI2HVN is de 70 cm repeater van Heerenveen, ontvangt op 431,625 MHz en zendt uit op 430,025 MHz. Voor de hardware is gekozen voor een RS-9045 van Radiosystems. Van oorsprong is deze set gebouwd en gebruikt voor auto-telefonie voor het ATF-2 netwerk in de UHF band.

DE ONTVANGER
De RS-9045 is een TRX met 2 ontvangers, geschakeld door een interne diversity-kiezer. Dit systeem kiest razendsnel en onhoorbaar voor het schoonste, minst verruiste signaal. Het spreekt voor zich dat de PI2HVN-repeater 2 ontvangstantenne aansluitingen heeft en dus zijn er ook 2 antennes op dak en 2 antenne filters in de kast nodig om alles goed te laten functioneren. Het voordeel van diversity is niet te onderschatten: de repeater ontvanger heeft aanmerkelijk minder fadings en flutter verschijnselen veroorzaakt door mobiele en portable stations. Het audio is daardoor veel prettiger aan te horen.
Om de kans op ontvanger storing te verminderen zijn in PI2HVN ook 2 squelch systemen actief;
· signalen zonder subtoon squelch
Amateurs met oude TRX-en (zonder subtoon) zijn welkom, maar voor hun is de squelch aanmerkelijk hoger ingesteld (op 0,8 uV). Zo reduceren we de kans op storingen uit het buitenland en worden signalen die eigenlijk niet voor PI2HVN bedeld zijn niet doorgegeven.
· signalen met subtoon squelch
Amateurs die een onhoorbare subtoon van 82,5 Hz mee uitzenden worden aangemerkt als vrienden
van HVN, Voor hen staat de squelch helemaal open. Zo worden signalen van 0,2 uV al doorgegeven via het relais.

DE ZENDER

De FM-gemoduleerde zender bevat ook een subtoon encoder. Voor Nederland zijn er subtoon gebieden afgesproken om onderlinge storing te minimaliseren.
Een kaartje vindt u op de site van de Muntronde.org Zodra de 70 cm squelch open is wordt een 82,5 Hz subtoon meegezonden op de uitgang. Heeft u een CTCSS decoder in uw transciever dan kunt u de toonslot-functie inschakelen en hoort u uitsluitend nog PI2HVN op de uitgangsfrequentie.

DE BESTURING
De repeater besturing is grotendeels zelf ontwikkeld. Door middel van DTMF tonen kunt u de test mode (5 minuten carrier), de info mode (in morse) en andere functies schakelen. Dit relais is sinds 1 jan. 2017 volledig gekoppeld met PI6HVN die aktief is op 23 cm. Meer informatie over de besturing zie de besturingspagina.

HET ANTENNE FILTER
Het antennefilter bestaat uit zelf gemodificeerde verzilverde B.B. cavity's van Philips. Voorheen werkten die op 103 Mhz, maar na een kleine modificatie kunnen ze ook prima notchen op 430 MHz. Deze maken het mogelijk om via 2 antenne's een goed werkend 70 cm relais te exploiteren. Later hebben we in de buidel getast voor een Procom Duplexer, een DPF70/6-150 die gebruik van 1 antenne mogelijk maakt. De omgebouwde B.B. cavity's bewijzen hun nut nu aan de tweede ontvanger.


ECHOLINK
Via HAMnet is een echolink verbinding gerealiseerd. Heerenveen (die als call PI2HVN-R heeft in de echolink lijsten) is ook via een telefoon of computer te connecten of als u elders in de wereld een echolink station kunt bereiken. Ons nodenummer is 607585


© 2021 RelaisZenderGroep Heerenveen, Bijgewerkt: 18-sept-2021