DONATIES

RZGHVN-sympatisantenJaarlijks heeft de Relaiszendergroep HVN een vaste uitgavenlast;
- huur van de lokatie
- energiekosten
- verzekeringen

Maar ook de losse uitgaven;
- reparatie bakens en repeaters (indien nodig)
- periodieke vervanging van kabels en antennes
- modernisering van de basisapparatuur (repeaters en bakens)
- nieuwbouw en verbetering van het HAMnet project
De gelden worden alleen gebruikt voor instandhouding van installatie en locatie!
Op de nieuwspagina kunt u volgen wat er zoal gebeurd.

Hier een overzicht van donateurs die u al zijn voorgegaan.
Het helpt ons enorm als we op deze manier steun van u krijgen.
Dat kan via        Email:     rzghvn@muntronde.nl

of door de          Fax:        0561-441659

of via onze         Bankrek. NL82 RABO 0132915448
van RZGHVN t.n.v. B.T, Edelman inzake RZGHVN.

Maar het kan ook via onze jaarlijkse HAM-kraam op de Friese Radio Markt in Beetsterzwaag.

RZGHVN-sympatisanten
     
' 73 de PA4DEN, Dennis
PA3FFZ, Bastiaan
PA1HUE, Erik

 

 

 


© 2019 RelaisZenderGroep Heerenveen, Bijgewerkt: 15-mei-2014