DONATIES

RZGHVN-sympatisantenJaarlijks heeft de Relaiszendergroep HVN een vaste uitgavenlast;
- huur van de lokatie
- energiekosten
- verzekeringen

Maar ook de losse uitgaven;
- reparatie van bakens en repeaters (indien nodig)
- periodieke vervanging van kabels en antennes
- modernisering van de basisapparatuur (repeaters en bakens)
- ondersteuning van het Coversity project (PI2NON)
- ondersteuning van het HAMnet project
De baten worden uitsluitend gebruikt voor instandhouding van installatie en locatie!
Op de nieuwspagina kunt u volgen wat er zoal gebeurd.

Hier een overzicht van de donateurs die u al zijn voorgegaan.
Het helpt ons enorm als we op deze manier steun van u krijgen.
Dat kan via        Email:     rzghvn@rzghvn.nl

of door de          Fax:        0561-441659

of via onze         Bankrek. NL82 RABO 0132915448
van RZGHVN t.n.v. B.T, Edelman inzake RZGHVN.

Maar het kan ook via onze jaarlijkse HAM-kraam op de Friese Radio Markt in Beetsterzwaag.

RZGHVN-sympatisanten
     
' 73 de PA4DEN, Dennis
PA3FFZ, Bastiaan
PA0EKA, Erik

 

 

 


© 2022 RelaisZenderGroep Heerenveen, Bijgewerkt: 1-juni-2022